«شورند » پلتفرمی هوشمند بر بستر شبکه های اجتماعی است که بر اساس تحلیل کلان داده ها بوسیله هوش مصنوعی، به تحلیل مخاطب و بازار می پردازد. اجرا و مدیریت کمپین های آنلاین در راستای بازاریابی دیجیتال، بازاریابی محتوایی و بازاریابی هدفمند خدمات اصلی این رسانه جدیدهستند.
تحقیق و تحلیل
تحقیقات بازار آنلاین /تحقیقات کیفی و فوکوس گروپ در فضای مجازی / تحلیل جامعه ی مخاطبین و گروههای هدف / تشخیص روابط و همپوشانی گروه های هدف / استخراج و تعیین استراتژی محتوا بر اساس گروه هدف / دسته بندی مخاطبین / تحلیل رقبا / کشف و دسته بندی جریانات و برندها
مدیریت کمپین و بارگذاری محتوا
مانیتور کردن و گوشسپاری (Social Listening) / تهیه تقویم و زمانبندی ارائه ی محتوا و چک کردن آن در رسانه ها / اتوماسیون محتوا
سنجش و ارزیابی
تهیه گزارش های جامع و لحظه ای از روند کمپین و فعالیتها/ برآورد میزان اثرگذاری نهایی / پیش بینی مسیر رشد و آینده ی فعالیتها